Fotowoltaika dla firmy

Najważniejsze przy doborze odpowiedniej instalacji fotowoltaicznej, jest dokładne zapoznanie się z profilem energetycznym danego przedsiębiorstwa. Jest to schemat korzystania z energii elektrycznej, który znacząco różni się od schematu dla gospodarstwa domowego. Firmy, przeważnie, zaczynają pracę rano, a kończą po południu. Oznacza to, że mają największe zapotrzebowanie na energię, wtedy kiedy jest ona produkowana przez instalację fotowoltaiczną.

Instalacje fotowotlaiczne powyżej 50 kW

System opustów nie jest przeznaczony dla przedsiębiorcy, który chce wytwarzać energię z instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 50 kW. Podlega on wtedy systemowi aukcyjnemu, w którym przedsiębiorcy biorący udział przedstawiają swoje oferty na sprzedaż energii państwu i konkurują ze sobą. Po wygraniu aukcji uzyskują cenę gwarantowaną, po której mogą sprzedawać energię przez kolejne 15 lat. Po wygraniu aukcji określane są ceny referencyjne - aktualnie taka cena dla instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 1MW wynosi 365 zł/MWh, a dla instalacji do 1 MW – 385 zł/MWh.

Visit Us On Facebook